Shoferë Profesionistë

Shoferët e autobusit janë të përgjegjshëm për transportin e sigurtë dhe në kohë të pasagjerëve të tyre drejt destinacioneve të kërkuara. Ata duhet të mbajnë mend shumë gjëra kur bëhet fjalë për sigurinë e pasagjerëve. Shoferët kanë përgjegjësi për sigurinë në rrugë dhe për vëmendjen e kalimtarëve kur autobusi është në lëvizje. Gjithësesi, ata kanë edhe detyrimin që të kujdesen për pasagjerët dhe vazhdimisht të kalojnë nëpër trajnime periodike lidhur me sigurinë brenda automjetit.

Çfarë janë këto trajnime dhe mësimet që shoferët marrin prej tyre:

 • Kuptimi i rolit dhe përgjegjësive të shoferit.
 • Kuptimi i marrëdhënies së shoferit me klientin.
 • Përditësime rreth së ardhmes së transportit.
 • Detyrat ditore që parandalojnë mos funksinimin e automjetit.
 • Përmirësimi i veprimtarisë profesionale lidhur me rregulloret e trasnportit ndërkombëtar.
 • Trajnim për sigurinë e pasagjerëve, i fokusuar tek fëmijët dhe vendosja e bagazheve
 • Shoferët profesionistë kanë detyrën të kujdesen për pasagjerët e tyre. Ata duhet të ndërmarrin disa hapa për t’u vetëdijuar që janë të aftë të krijojnë siguri për njerëzit që trasportojnë. Këto hapa përfshijnë vëmendjen përgjatë rrugës, në stacion/ndalesa, ose të merren me mbikëqyrjen e automjetit para nisjes.

  Kuptueshmëria e Përgjegjësive

  Në mënyrë që të arrihet siguria e qëndrueshme e pasagjerëve, shoferët duhet të bëhen të ditur rreth përgjegjësive që kanë. Ata trajnohen dhe janë përgjegjës për:

 • Gjendjen e rregullt të automjetit.
 • Marrjen e masave të duhura në rast incidenti Marrjen e masave parandaluese për të zvogëluar mundësinë e ndodhjes së incidenteve.
 • Mos mbingarkimin e automjetit.
 • Ngasja në mënyrë të arsyeshme; duke mos krijuar rreziqe.
 • Transportin e sigurt të pasagjerëve në destinacionin e tyre.
 • Pasagjerët të kenë një udhëtim të rehatshëm.
 • Planifikimin përpara: i përgatitur si të trajtosh situatat emergjente që mund të lindin.
 • Raportimin e defekteve të automjetit tek menaxheri (mos drejtimi i automjetit me defekt).
 • Planifikimin e kohës së mjaftueshme në mot të keq ose në trafik të rënduar.
 • Qëndrimin e qetë gjatë vozitjes; shmangia e situatave që mund të çojnë në acarim ose në debate brenda automjetit.
 • Sigurimi që automjeti të jetë i pajisur me të gjitha të nevojshmete ndihmës së parë dhe të zjarrfikësve.
 • Shoferët janë pjesa thelbësore e një udhëtimi. Ata nuk kalojnë vetëm nëpër trajnime (edhe periodike), por u kërkohet vazhdimisht që të jenë në dijeni edhe për këto 4 njohuri.

  1. Praktikat e drejtimit të sigurtë të automjetit

  Të njohin automjetin e tyre
  Kujdes për stilin e drejtimit
  Të dinë për nevojat e pasagjerëve të tyre (veçanërisht për ata me aftësi të kufizuara)
  Të bëjnë kujdes për pasagjerët që hyjnë dhe dalin nga automjeti

  2. Njohja me politikat dhe legjislacionin e rripit të sigurimit

  Njohuri mbi përdorimin e rripave të sigurimit
  Të trajnuar mbi rregullat, dhe rifreskimin e tyre kur ndërrojnë automjet
  Të njihen me rregullat për fëmijët që udhëtojnë me ta
  Të sigurohuen që pasagjerët të përdorin rripat e sigurimit siç duhet dhe të ndihmojnë në rast nevoje
  Të sigurohen që të gjithë pasagjerët janë të ulur para se të nisen

  3. Komunikimi i sigurtë i informacionit

  Komunikim i qartë për çdo gjë
  Ndërgjegjësimi i pasagjerëve për daljet e emergjencës dhe vendndodhjen e tyre
  Përgjegjësi që pasagjerët të respektojnë rregullat e autobusit dhe politikat e sigurisë
  Informimi i pasagjerëve për rrethanat (nëse ka) që mund të ndodhin gjatë rrugës
  Të hapur në pranimin e pyetjeve të pasagjerëve në përfundim të udhëtimit

  4. Shëndeti dhe Siguria brenda automjetit

  Së pari, kujdes për veten
  Siguri për kolegët dhe pasagjerët
  Të vetëdijshëm për stilin e drejtimit, të mos ndikojë në sigurinë e pasagjerëve
  Të vëmendshëm që vendkalimet të jenë të lira
  Informim rreth kushteve të motit
  Të sigurohet që shenjat dhe sinjalistikat brenda automjetit të jenë të dukshme për të gjithë
  Kontroll për rripat e sigurimit nëse funksionojnë siç duhet
  Kontroll për butonat, daljet e urgjencës dhe çekiçët e dritareve të funksionojnë siç duhet përpara hyrjes së pasagjerëve në automjet

  Siç kuptoni nga ky artikull i shkurtër, të bëhesh shofer profesionist kërkon kohë dhe mund. Është e rëndësishme që një shofer të jetë gjithnjë i vetëdijshëm për ndryshimet që ndodhin në industrinë e transportit dhe të rifreskojnë aftësitë e tyre në lidhje me këto ndryshime. Aspekti profesional i shoferit nuk ka të bëjë vetëm me aftësinë e të drejtuarit të automjetit, por kërkon kuptueshmëri të gjerë të aspekteve të lidhura me lëvizjen në rrugë, pasagjerët, kohën/moti, rregulloren e SH&S, automjetin që marrin në drejtim, destinacionet, trafikun dhe me aftësitë komunikuese.

   

  Referencë: Burime online

  Ekspertët tanë do t’ju ofrojnë një transport të personalizuar për arritjen e qëllimeve që ju dëshironi – edukues, argëtues apo sportiv qofshin ato.

  Shpërndani këtë artikull

  Më shumë për të Eksploruar

  Krenarë të jemi pjesë e :

  Abonohu në newsletter!

  Merrni ofertat dhe të rejat e fundit nga ne.

  Kontakt

  Na ndiqni